Η επιχείρηση “Α.  Παπανδρέου & Σία Ο.Ε. είναι μια απ τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο κλάδο της αποθήκευσης και εμπορίας τυποποιημένων προϊόντων - τροφίμων - στην περιοχή της Ζακύνθου. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1999 με τη εμπορία τροφίμων και το 2008 επεκτάθηκε και στη εμπορία καπνών.

Η εταιρεία προμηθεύεται αποκλειστικά και μόνο από τις εταιρείες των οποίων και είναι αντιπρόσωπος και οι οποίες διαθέτουν πλήρως πιστοποιημένα προϊόντα.

 

Οι στόχοι της επιχείρησης συνοψίζονται ως εξής:

 • Η διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της σταθερής και βιώσιμης οικονομικής αυτοδυναμίας της επιχείρησης.

 • Η ανάπτυξη νέων οργανωτικών και παραγωγικών μεθόδων και ο συνεχής εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και των μεθόδων.

 • Η ανάπτυξη και η εκμετάλλευση των ανθρωπίνων πόρων.

 • Η περαιτέρω ανάπτυξη του οργανισμού οριζοντίως (νέα συναφή προϊόντα) και καθέτως (νέες αγορές).

 

Παράλληλα η επιχείρηση αναζητά:

 • Περαιτέρω εκσυγχρονισμό και βελτίωση των υπαρχουσών συνθηκών.

 • Βελτίωση και εξειδίκευση, μέσω συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού, των προσφερομένων υπηρεσιών.

 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων αναγκών όπως διαχρονικά αυτές διαμορφώνονται.

 • Σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση του οργανισμού.

 • Αύξηση των πωλήσεων με διερεύνηση του μεριδίου αγοράς και αποτελεσματικότερη εισαγωγή σε νέες αγορές.

 • Διερεύνηση της γκάμας των παρεχόμενων προϊόντων μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένους προμηθευτές.

 • Μείωση του λειτουργικού κόστους, επέκταση των δραστηριοτήτων, βελτίωση της ποιότητας, μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά και αύξηση του τζίρου και τη κερδοφορίας.

 

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

Εμφανίσεις Άρθρων
36923
Design & Implementation: iZante - Supported by iTravelGuides.